Rozeznanie rynku – Komunikacja interpersonalna –
Powiat kwidzyński

czwartek, 16 Luty 2017

Celem zamówienia jest wybór podmiotu, który zrealizuje kompleksową usługę szkolenia w zakresie kompetencji miękkich pn. ”Komunikacja interpersonalna” w wymiarze przynajmniej 12 godzin szkoleniowych/osobę dla 4 osób w ramach projektu „Zawodowy Absolwent” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Koszt realizacji kompleksowej usługi obejmuje: zorganizowanie przynajmniej 12 godzin szkoleniowych (w tym koszt kadry trenerskiej, wynajmu sal szkoleniowych, organizacji, materiały szkoleniowe)

W tym miejscu można pobrać treść rozeznania w formacie PDF wraz załącznikiem – ofertą cenową.

Zadania Wykonawcy

Do zadań Wykonawcy będzie należeć:

(więcej…)

Rozeznanie rynku – Magazynier z obsługą wózka widłowego –
Prabuty

środa, 8 Luty 2017

Celem zamówienia jest wybór podmiotu, który zrealizuje kompleksową usługę szkolenia zawodowego „Magazynier z obsługą wózka widłowego” w wymiarze przynajmniej min.150 godzin szkoleniowych/osobę dla 4 osób w ramach projektu „Zawodowy Absolwent” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Koszt realizacji kompleksowej usługi obejmuje: zorganizowanie przynajmniej 150 godzin szkoleniowych (w tym koszt kadry trenerskiej, wynajmu sal szkoleniowych, organizacji cateringu, materiały szkoleniowe, badania lekarskie) oraz opłaty za przystąpienie do egzaminu zorganizowanego przed właściwą Komisją.

W tym miejscu można pobrać treść rozeznania w formacie PDF wraz załącznikiem – ofertą cenową.

Zadania Wykonawcy

Do zadań Wykonawcy będzie należeć:

(więcej…)

Rozeznanie rynku – Magazynier z obsługą wózka widłowego –
Powiat kwidzyński

piątek, 3 Luty 2017

Celem zamówienia jest wybór podmiotu, który zrealizuje kompleksową usługę szkolenia zawodowego „Magazynier z obsługą wózka widłowego” w wymiarze przynajmniej min.150 godzin szkoleniowych/osobę dla 3 osób w ramach projektu „Zawodowy Absolwent” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Koszt realizacji kompleksowej usługi obejmuje: zorganizowanie przynajmniej 150 godzin szkoleniowych (w tym koszt kadry trenerskiej, wynajmu sal szkoleniowych, organizacji cateringu, materiały szkoleniowe, badania lekarskie) oraz opłaty za przystąpienie do egzaminu zorganizowanego przed właściwą Komisją.

W tym miejscu można pobrać treść rozeznania w formacie PDF wraz załącznikiem – ofertą cenową.

Zadania Wykonawcy

Do zadań Wykonawcy będzie należeć:

(więcej…)

Zapytanie ofertowe – Projekt „Zawodowy absolwent” –
Spotkania rekrutacyjne

wtorek, 15 Listopad 2016

W związku z realizacją Projektu „Zawodowy absolwent” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zachęcamy do składania ofert dotyczących przeprowadzenia spotkań rekrutacyjnych z kandydatami do udziału w projekcie dla Uczestników/Uczestniczek projektu.

Zapytanie ofertowe w postaci pliku PDF wraz z załącznikiem do pobrania po kliknięciu tutaj.

Cel i przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie spotkań rekrutacyjnych z kandydatami do udziału w projekcie „Zawodowy Absolwent” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa  I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

(więcej…)

Zapytanie ofertowe – Projekt „Z kompetencjami do pracy” – Spotkania grupowe i indywiduwalne – Poznanie, omówienie spraw związanych z radzeniem sobie w trudnych sytuacjach życiowych i zawodowych

W związku z realizacją Projektu „Z kompetencjami do pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa  05 Zatrudnienie, Działanie 05.02. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 05.02.02. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, zachęcamy do składania ofert dotyczących realizacji spotkań grupowych i indywidualnych dla Uczestników/Uczestniczek projektu.

Tematyka zajęć: poznanie, omówienie spraw związanych z rozwojem kariery zawodowej.

Zapytanie ofertowe w postaci pliku PDF wraz z załącznikiem do pobrania po kliknięciu tutaj.

Cel i przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja grupowych i indywidualnych spotkań dla Uczestników/Uczestniczek projektu „Z kompetencjami do pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa  05 Zatrudnienie, Działanie 05.02. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 05.02.02. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

(więcej…)

Zapytanie ofertowe – Projekt „Z kompetencjami do pracy” –
Spotkania grupowe i indywidualne – Poznanie, omówienie spraw związanych z rozwojem kariery zawodowej

W związku z realizacją Projektu „Z kompetencjami do pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa  05 Zatrudnienie, Działanie 05.02. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 05.02.02. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, zachęcamy do składania ofert dotyczących realizacji spotkań grupowych i indywidualnych dla Uczestników/Uczestniczek projektu.

Tematyka zajęć: poznanie, omówienie spraw związanych z rozwojem kariery zawodowej.

Zapytanie ofertowe w postaci pliku PDF wraz z załącznikiem do pobrania po kliknięciu tutaj.

Cel i przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja grupowych i indywidualnych spotkań dla Uczestników/Uczestniczek projektu „Z kompetencjami do pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa  05 Zatrudnienie, Działanie 05.02. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 05.02.02. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

(więcej…)

Zapytanie ofertowe – Projekt „Zawodowy absolwent” –
Spotkania rekrutacyjne oraz indywidualne poradnictwo zawodowe

W związku z realizacją Projektu „Zawodowy absolwent” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zachęcamy do składania ofert dotyczących przeprowadzenia spotkań rekrutacyjnych z kandydatami do udziału w projekcie oraz realizacja indywidualnego poradnictwa zawodowego dla Uczestników/Uczestniczek projektu.

Zapytanie ofertowe w postaci pliku PDF wraz z załącznikiem do pobrania po kliknięciu tutaj.

Cel i przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie spotkań rekrutacyjnych z kandydatami do udziału w projekcie oraz realizacja indywidualnego poradnictwa zawodowego dla Uczestników/Uczestniczek projektu „Zawodowy Absolwent” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa  I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

(więcej…)

Zapytanie ofertowe – Projekt „Z kompetencjami do pracy” –
Spotkania rekrutacyjne oraz indywidualne poradnictwo zawodowe

czwartek, 20 Październik 2016

W związku z realizacją Projektu „Z kompetencjami do pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa 05 Zatrudnienie, Działanie 05.02. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 05.02.02. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, zachęcamy do składania ofert dotyczących przeprowadzenia spotkań rekrutacyjnych z kandydatami do udziału w projekcie oraz realizacja indywidualnego poradnictwa zawodowego dla Uczestników/Uczestniczek projektu.

Zapytanie ofertowe w postaci pliku PDF wraz z załącznikiem do pobrania po kliknięciu tutaj.

Cel i przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie spotkań rekrutacyjnych z kandydatami do udziału w projekcie oraz realizacja indywidualnego poradnictwa zawodowego dla Uczestników/Uczestniczek projektu „Z kompetencjami do pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa 05 Zatrudnienie, Działanie 05.02. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 05.02.02. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

Spotkania rekrutacyjne mają na celu sprawdzenie stopnia motywacji do udziału w projekcie oraz gotowość do podjęcia zatrudnienia.
Poradnictwo zawodowe ma na celu zbudowanie lub aktualizację Indywidualnego Planu Działań Uczestnika/Uczestniczki, wyznaczającego aktywne działania zmierzające do zdobycia zatrudnienia.
Poradnictwo realizowane będzie w postaci spotkań indywidualnych podczas 2 spotkań po 2 godziny zegarowe dla każdego Uczestnika/Uczestniczki projektu. Łączna ilość Uczestników/Uczestniczek projektu: 90 osób w trzech edycjach (po 30 osób w każdej edycji).

(więcej…)

Realizujemy projekt „Z kompetencjami do pracy”!

Z komptenecjami do pracy logoZ kompetencjami do pracy – to projekt realizowany w Partnerstwie pomiędzy TOP-PROJEKT – Krzysztof Derbiszewski z siedzibą w Dobrej , Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Prabutach oraz Consulting Personalny i Zawodowy Szkolenia i Aktywizacja Joanna Sobczak z Grudziądza.
Realizowany jest na terenie powiatu kwidzyńskiego w okresie od 1 sierpnia 2016 do 30 czerwca 2018. Działania przewidziane są dla 90 osób w trzech turach po 30 uczestników.

Chciałbyś/łabyś znaleźć idealne rozwiązanie?
Zapraszamy do udziału w projekcie!

Osoby:

 • pozostające bez pracy,
 • będące mieszkańcami powiatu kwidzyńskiego
 • w wieku powyżej 30 lat

z następujących grup:

 • kobiety,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem średnim i poniżej),
 • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności 

Oferujemy:

 • Stypendium za udział w szkoleniu zawodowym – 997,40 zł
 • Stypendium stażowe – 1500,00 zł
 • Warsztaty i szkolenia zawodowe
 • 3 miesięczny staż zawodowy
 • Catering i zwroty kosztów dojazdu na zajęcia.

Dodatkowo zyskasz:

 • Wsparcie doradcy zawodowego przy wyborze kierunku nauki i pracy,
 • Śniadania z moderatorem oraz zaproszonymi znanymi gośćmi
 • Wsparcie coachów, psychologów i doradców w czasie całego udziału w projekcie trwającego 6-7 miesięcy
 • W przypadku zatrudnienia poza miejscem zamieszkania zwrot kosztów dojazdu przez pierwszy miesiąc pracy.

Z kompetencjami do pracy plakat

Realizujemy projekt „Zawodowy absolwent”!

Zawodowy absolwent logoZawodowy Absolwent – to projekt realizowany w Partnerstwie pomiędzy TOP-PROJEKT – Krzysztof Derbiszewski z siedzibą w Dobrej, Urzędem Miasta i Gminy w Prabutach oraz Consulting Personalny i Zawodowy Szkolenia i Aktywizacja Joanna Sobczak z Grudziądza.

Realizowany jest na terenie powiatu kwidzyńskiego w okresie od września 2016 do stycznia 2018. Działania przewidziane są dla 50 osób w dwóch turach po 25 uczestników.

Brak Ci pomysłu na siebie?
Skończyłeś szkołę i nie wiesz co dalej?
Szukasz pracy?
Jesteś mieszkańcem województwa pomorskiego?
Masz 18-25 lat?
Zapraszamy Cię do udziału w projekcie:

Korzyści jakie osiągniesz to:

 • darmowe szkolenia zawodowe oraz 3 miesięczny staż zawodowy,
 • stypendium za udział w szkoleniu zawodowym – 997,40 zł
 • stypendium stażowe – 1 500,00 zł
 • orientacja zawodowa w 3 różnych zawodach (1 dzień pracy w każdym),
 • środki na zasiedlenie – do 7 000,00 zł
 • catering i zwroty kosztów dojazdu na zajęcia.


Dodatkowo oferujemy:

 • stworzenie profesjonalnego portfolio wyróżniającego Twoją aplikacje na tle innych,
 • profesjonalne wsparcie przy właściwym wyborze kierunku nauki i pracy spójnego nie tylko z Twoimi oczekiwaniami ale posiadanymi już preferencjami,
 • warsztaty kompetencji miękkich dających większy komfort i swobodę zarówno w życiu codziennym ale i zawodowym
 • wsparcie coachingowo-psychologiczne w czasie całego udziału w projekcie

W przypadku zatrudnienia poza miejscem zamieszkania otrzymasz od nas środki na zagospodarowanie w nowym miejscu!

Projekt skierowany jest do:

 • absolwentów szkół zawodowych (technika i ZSZ), w wieku 18-25 lat, jak i osób które przerwały naukę w tych szkołach.
 • są mieszkańcami województwa pomorskiego,
 • nie pracują,
 • nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (nie uczą się w szkołach i na kursach), niezarejestrowane w PUP.

Zawodowy absolwent plakat