Zapytanie ofertowe – Projekt „Zawodowy absolwent” –
Spotkania rekrutacyjne

wtorek, 15 Listopad 2016

W związku z realizacją Projektu „Zawodowy absolwent” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zachęcamy do składania ofert dotyczących przeprowadzenia spotkań rekrutacyjnych z kandydatami do udziału w projekcie dla Uczestników/Uczestniczek projektu.

Zapytanie ofertowe w postaci pliku PDF wraz z załącznikiem do pobrania po kliknięciu tutaj.

Cel i przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie spotkań rekrutacyjnych z kandydatami do udziału w projekcie „Zawodowy Absolwent” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa  I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

(więcej…)

Zapytanie ofertowe – Projekt „Z kompetencjami do pracy” – Spotkania grupowe i indywiduwalne – Poznanie, omówienie spraw związanych z radzeniem sobie w trudnych sytuacjach życiowych i zawodowych

W związku z realizacją Projektu „Z kompetencjami do pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa  05 Zatrudnienie, Działanie 05.02. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 05.02.02. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, zachęcamy do składania ofert dotyczących realizacji spotkań grupowych i indywidualnych dla Uczestników/Uczestniczek projektu.

Tematyka zajęć: poznanie, omówienie spraw związanych z rozwojem kariery zawodowej.

Zapytanie ofertowe w postaci pliku PDF wraz z załącznikiem do pobrania po kliknięciu tutaj.

Cel i przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja grupowych i indywidualnych spotkań dla Uczestników/Uczestniczek projektu „Z kompetencjami do pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa  05 Zatrudnienie, Działanie 05.02. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 05.02.02. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

(więcej…)

Zapytanie ofertowe – Projekt „Z kompetencjami do pracy” –
Spotkania grupowe i indywidualne – Poznanie, omówienie spraw związanych z rozwojem kariery zawodowej

W związku z realizacją Projektu „Z kompetencjami do pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa  05 Zatrudnienie, Działanie 05.02. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 05.02.02. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, zachęcamy do składania ofert dotyczących realizacji spotkań grupowych i indywidualnych dla Uczestników/Uczestniczek projektu.

Tematyka zajęć: poznanie, omówienie spraw związanych z rozwojem kariery zawodowej.

Zapytanie ofertowe w postaci pliku PDF wraz z załącznikiem do pobrania po kliknięciu tutaj.

Cel i przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja grupowych i indywidualnych spotkań dla Uczestników/Uczestniczek projektu „Z kompetencjami do pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa  05 Zatrudnienie, Działanie 05.02. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 05.02.02. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

(więcej…)

Zapytanie ofertowe – Projekt „Zawodowy absolwent” –
Spotkania rekrutacyjne oraz indywidualne poradnictwo zawodowe

W związku z realizacją Projektu „Zawodowy absolwent” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zachęcamy do składania ofert dotyczących przeprowadzenia spotkań rekrutacyjnych z kandydatami do udziału w projekcie oraz realizacja indywidualnego poradnictwa zawodowego dla Uczestników/Uczestniczek projektu.

Zapytanie ofertowe w postaci pliku PDF wraz z załącznikiem do pobrania po kliknięciu tutaj.

Cel i przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie spotkań rekrutacyjnych z kandydatami do udziału w projekcie oraz realizacja indywidualnego poradnictwa zawodowego dla Uczestników/Uczestniczek projektu „Zawodowy Absolwent” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa  I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

(więcej…)

Zapytanie ofertowe – Projekt „Z kompetencjami do pracy” –
Spotkania rekrutacyjne oraz indywidualne poradnictwo zawodowe

czwartek, 20 Październik 2016

W związku z realizacją Projektu „Z kompetencjami do pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa 05 Zatrudnienie, Działanie 05.02. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 05.02.02. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, zachęcamy do składania ofert dotyczących przeprowadzenia spotkań rekrutacyjnych z kandydatami do udziału w projekcie oraz realizacja indywidualnego poradnictwa zawodowego dla Uczestników/Uczestniczek projektu.

Zapytanie ofertowe w postaci pliku PDF wraz z załącznikiem do pobrania po kliknięciu tutaj.

Cel i przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie spotkań rekrutacyjnych z kandydatami do udziału w projekcie oraz realizacja indywidualnego poradnictwa zawodowego dla Uczestników/Uczestniczek projektu „Z kompetencjami do pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa 05 Zatrudnienie, Działanie 05.02. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 05.02.02. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

Spotkania rekrutacyjne mają na celu sprawdzenie stopnia motywacji do udziału w projekcie oraz gotowość do podjęcia zatrudnienia.
Poradnictwo zawodowe ma na celu zbudowanie lub aktualizację Indywidualnego Planu Działań Uczestnika/Uczestniczki, wyznaczającego aktywne działania zmierzające do zdobycia zatrudnienia.
Poradnictwo realizowane będzie w postaci spotkań indywidualnych podczas 2 spotkań po 2 godziny zegarowe dla każdego Uczestnika/Uczestniczki projektu. Łączna ilość Uczestników/Uczestniczek projektu: 90 osób w trzech edycjach (po 30 osób w każdej edycji).

(więcej…)

Realizujemy projekt „Z kompetencjami do pracy”!

Z komptenecjami do pracy logoZ kompetencjami do pracy – to projekt realizowany w Partnerstwie pomiędzy TOP-PROJEKT – Krzysztof Derbiszewski z siedzibą w Dobrej , Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Prabutach oraz Consulting Personalny i Zawodowy Szkolenia i Aktywizacja Joanna Sobczak z Grudziądza.
Realizowany jest na terenie powiatu kwidzyńskiego w okresie od 1 sierpnia 2016 do 30 czerwca 2018. Działania przewidziane są dla 90 osób w trzech turach po 30 uczestników.

Chciałbyś/łabyś znaleźć idealne rozwiązanie?
Zapraszamy do udziału w projekcie!

Osoby:

 • pozostające bez pracy,
 • będące mieszkańcami powiatu kwidzyńskiego
 • w wieku powyżej 30 lat

z następujących grup:

 • kobiety,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem średnim i poniżej),
 • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności 

Oferujemy:

 • Stypendium za udział w szkoleniu zawodowym – 997,40 zł
 • Stypendium stażowe – 1500,00 zł
 • Warsztaty i szkolenia zawodowe
 • 3 miesięczny staż zawodowy
 • Catering i zwroty kosztów dojazdu na zajęcia.

Dodatkowo zyskasz:

 • Wsparcie doradcy zawodowego przy wyborze kierunku nauki i pracy,
 • Śniadania z moderatorem oraz zaproszonymi znanymi gośćmi
 • Wsparcie coachów, psychologów i doradców w czasie całego udziału w projekcie trwającego 6-7 miesięcy
 • W przypadku zatrudnienia poza miejscem zamieszkania zwrot kosztów dojazdu przez pierwszy miesiąc pracy.

Z kompetencjami do pracy plakat

Realizujemy projekt „Zawodowy absolwent”!

Zawodowy absolwent logoZawodowy Absolwent – to projekt realizowany w Partnerstwie pomiędzy TOP-PROJEKT – Krzysztof Derbiszewski z siedzibą w Dobrej, Urzędem Miasta i Gminy w Prabutach oraz Consulting Personalny i Zawodowy Szkolenia i Aktywizacja Joanna Sobczak z Grudziądza.

Realizowany jest na terenie powiatu kwidzyńskiego w okresie od września 2016 do stycznia 2018. Działania przewidziane są dla 50 osób w dwóch turach po 25 uczestników.

Brak Ci pomysłu na siebie?
Skończyłeś szkołę i nie wiesz co dalej?
Szukasz pracy?
Jesteś mieszkańcem województwa pomorskiego?
Masz 18-25 lat?
Zapraszamy Cię do udziału w projekcie:

Korzyści jakie osiągniesz to:

 • darmowe szkolenia zawodowe oraz 3 miesięczny staż zawodowy,
 • stypendium za udział w szkoleniu zawodowym – 997,40 zł
 • stypendium stażowe – 1 500,00 zł
 • orientacja zawodowa w 3 różnych zawodach (1 dzień pracy w każdym),
 • środki na zasiedlenie – do 7 000,00 zł
 • catering i zwroty kosztów dojazdu na zajęcia.


Dodatkowo oferujemy:

 • stworzenie profesjonalnego portfolio wyróżniającego Twoją aplikacje na tle innych,
 • profesjonalne wsparcie przy właściwym wyborze kierunku nauki i pracy spójnego nie tylko z Twoimi oczekiwaniami ale posiadanymi już preferencjami,
 • warsztaty kompetencji miękkich dających większy komfort i swobodę zarówno w życiu codziennym ale i zawodowym
 • wsparcie coachingowo-psychologiczne w czasie całego udziału w projekcie

W przypadku zatrudnienia poza miejscem zamieszkania otrzymasz od nas środki na zagospodarowanie w nowym miejscu!

Projekt skierowany jest do:

 • absolwentów szkół zawodowych (technika i ZSZ), w wieku 18-25 lat, jak i osób które przerwały naukę w tych szkołach.
 • są mieszkańcami województwa pomorskiego,
 • nie pracują,
 • nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (nie uczą się w szkołach i na kursach), niezarejestrowane w PUP.

Zawodowy absolwent plakat

Praca: Asystent Projektanta biura przestrzennego

sobota, 17 Październik 2015

Poszukujemy pracownika na stanowisko Asystenta Projektanta biura przestrzennego.

Wymagamy:

 • Ukończone przynajmniej studia licencjackie w zakresie Gospodarka Przestrzenna, Urbanistyka
 • Znajomość oprogramowania AutoCad (przynajmniej podstawy) oraz GIS + środowisko Microsoft
 • Biegła obsługa komputera
 • Znajomość obsługi urządzeń biurowych
 • Prawo jazdy kat. B
 • Wysoka komunikatywność i kultura osobista
 • Umiejętność prowadzenia rozmów telefonicznych
 • Obsługa internetu.
 • Gotowość do pracy w pełnym wymiarze godzin pracy
 • Wysoki poziom motywacji i chęć do rozwijania swoich umiejętności

Mile widziana znajomości przepisów prawa administracyjnego i przepisów w zakresie planowania przestrzennego.

Dokumenty aplikacyjne prosimy przesyłać na nasz adres e-mailowy. Odpowiedzi na pytania uzyskają Państwo kontaktując się z nami telefonicznie. Umowa zawierana jest bezpośrednio z pracodawcą według indywidualnych ustaleń.

Oferty pracy

piątek, 16 Październik 2015

Obecnie dla naszego Partnera specjalizującego się w przetwórstwie spożywczym poszukujemy kandydatów do pracy o specjalności: mechaników i elektryków do Działu Utrzymania Ruchu.

Wymagane wykształcenie średnie kierunkowe (mechanik/elektryk), preferowane osoby z doświadczeniem w DUR, ale nie jest to warunek konieczny. Mogą być absolwenci lub studenci.

Dodatkowo: Specjalista ds. Dokumentacji Technicznej.

Osoba zatrudniona na stanowisku odpowiedzialna będzie za:

 • prowadzenie dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń
 • prowadzenie dokumentacji technicznej w zakresie wymagań systemów HACCP, BRC, IFS
 • nadzór nad terminowym wykonywaniem przeglądów maszyn i urządzeń
 • monitorowanie zużycia mediów (energia, woda, ścieki)
 • zlecania oraz nadzór nad terminowym wykonywaniem przeglądów (legalizacja wag, UDT, przeglądy budowlane, przeglądy ppoż.)

Wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe techniczne (może być w trakcie studiów), podstawowa wiedza z zakresu maszyn i urządzeń, dobra znajomość MS Office16.

Dokumenty aplikacyjne prosimy przesyłać na nasz adres e-mailowy. Umowa o pracę zawierana jest bezpośrednio z pracodawcą w odniesieniu o indywidualne ustalenia. Wszelkie dodatkowe informacje uzyskają Państwo kontaktując się z nami zarówno mailowo jak i telefonicznie pod adresem: biuro@consulting-js.pl lub nr.tel. 691-672-024

Polecamy nowy oddział szkoły „ŻAK” w Grudziądzu

środa, 9 Wrzesień 2015

logo_zolte tloMiło nam poinformować, że nawiązaliśmy współpracę z Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” – prężnie działającą siecią szkół policealnych, która własnie otworzyła nowy oddział w Grudziądzu. „ŻAK” w swojej ofercie posiada wiele ciekawych kierunków, w tym 6 całkowicie darmowych! Zapraszamy do zapoznania się z ofertą poniżej.
(więcej…)